1 ΚΕΘΕΥΟ
Κέντρο
θεωρητικής
εκπαίδευσης
υποψηφίων
οδηγών
το μοναδικό με
εκπαιδευτή Ιατρό
(πρώτες βοήθειες,
αλκοόλ και οδήγηση,
χρήση φαρμάκων κλπ)
και Δικηγόρο
(Ασφαλιστική κάλυψη,
αστική ευθύνη κλπ)
Λεπτομέρειες...
2 ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
υποψηφίων
οδηγών
όλων των
διπλωμάτων
Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 18.000 οδηγούς όλων των διπλωμάτων.
Εξασφαλίζουμε άμεση επιτυχία στις εξετάσεις.
Κάνουμε την εκπαίδευση σας διασκέδαση.
Λεπτομέρειες...
3 ΣΕΚΟΟΜΕΕ
σχολή
επαγγελματικής
κατάρτισης
οδηγών οχημάτων
μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων
Χορηγούνται πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτιών
ADR
Λεπτομέρειες...
4 ΣΕΚΑΜ
σχολή
επαγγελματικής
κατάρτισης
μεταφορεών
Χορηγούνται πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων
Εθνικές & Διεθνείς Μεταφορές
Λεπτομέρειες...