Όλες οι κατηγορίες διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου που προσφέρει η σχολή οδηγών. Όλες οι προϋποθέσεις για τα διπλώματα αυτοκινήτου αρχικής απόκτησης ή επέκτασης.