Ερασιτεχνικά διπλώματα οδήγησης που προσφέρει η σχολή οδηγών. Όλες οι προϋποθέσεις, κατηγορίες διπλωμάτων, για τα ερασιτεχνικά διπλώματα αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας.