ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟY 7

28/05/2021 19:00 - 20:30

Odigisi.gr, Παρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 26, Αργυρούπολη 164 52, Ελλάδα

Beitreten Webex meeting
https://protypokentrokykloforiakisagogissa.my.webex.com/protypokentrokykloforiakisagogissa.my/j.php?MTID=me606611f656206167626c3cbec1e12d2 (ID: 1631686097, Passwort: mEDm3FiVM34(fromphonesandvideosystems:63363348))

Per Telefon teilnehmen
(GB gebührenpflichtig) +44 20 7660 8149 (Zugriffscode: 1631686097)

Über SIP teilnehmen
1631686097@webex.com

If you are a host, go here to view host information.