ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟY 5

25/05/2021 19:00 - 20:30

Odigisi.gr, Παρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 26, Αργυρούπολη 164 52, Ελλάδα

Beitreten Webex meeting
https://protypokentrokykloforiakisagogissa.my.webex.com/protypokentrokykloforiakisagogissa.my/j.php?MTID=m87ba8a23be13c06f426fdf40e65c34b1 (ID: 1637503889, Passwort: 5p3bS38iPPa(fromphonesandvideosystems:57327384))

Per Telefon teilnehmen
(GB gebührenpflichtig) +44 20 7660 8149 (Zugriffscode: 1637503889)

Über SIP teilnehmen
1637503889@webex.com

If you are a host, go here to view host information.