ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟY 4

24/05/2021 19:00 - 20:30

Odigisi.gr, Παρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 26, Αργυρούπολη 164 52, Ελλάδα

Beitreten Webex meeting
https://protypokentrokykloforiakisagogissa.my.webex.com/protypokentrokykloforiakisagogissa.my/j.php?MTID=mdf944f1b75cb387c35758a8f6931c8c2 (ID: 1632576802, Passwort: V2WcJGaGr35(fromphonesandvideosystems:82925424))

Per Telefon teilnehmen
(GB gebührenpflichtig) +44 20 7660 8149 (Zugriffscode: 1632576802)

Über SIP teilnehmen
1632576802@webex.com

If you are a host, go here to view host information.