ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 3

21/05/2021 19:00 - 20:30

Odigisi.gr, Παρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 26, Αργυρούπολη 164 52, Ελλάδα

??03
Hosted by Odigisi.gr
https://protypokentrokykloforiakisagogissa.my.webex.com/protypokentrokykloforiakisagogissa.my/j.php?MTID=md1160d5a1fb5d7a6269af442b48b4bc6
Friday, May 21, 2021 7:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 163 032 0588
Password: 2109950545 (21099505 from phones and video systems)
Agenda: ?????? ?????? ??????????? ??03
Join by video system
Dial 1630320588@webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.
Join by phone
+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll
Access code: 163 032 0588