ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 2

20/05/2021 19:00 - 20:30

Odigisi.gr, Παρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 26, Αργυρούπολη 164 52, Ελλάδα

?????? ??????????? ??02
Hosted by Odigisi.gr
https://protypokentrokykloforiakisagogissa.my.webex.com/protypokentrokykloforiakisagogissa.my/j.php?MTID=mcb264cdc6c5072644070ada9536c4581
Thursday, May 20, 2021 7:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 163 766 7662
Password: 2109950545 (21099505 from phones and video systems)
Agenda: ?????? ???????????
Join by video system
Dial 1637667662@webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.
Join by phone
+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll
Access code: 163 766 7662