Πρόσκληση σε Γ.Σ. των μετόχων 14/07/2023

Πρόσκληση σε Γ.Σ. των μετόχων 18/09/2022

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14/07/2021

Προσκληση σε Έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων 14/07/2021