Αίτηση Μ-ΤΑΟ04 - Μη χορήγησης ΠΕΙ

Αίτηση Μ-ΤΑΟ04 – Μη χορήγησης ΠΕΙ

Αιτηση περι Μη χορηγησης ΠΕΙ (Μ-ΤΑΟ04)

Αίτηση περί μη χορήγησης ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) , γι’ αυτούς που υπάγονται στις εξαιρέσεις :

  1. Οχημάτων, των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
  2. Οχημάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα) καθώς και οχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στις υπηρεσίες αυτές, χρησιμοποιούνται όμως απ΄αυτές με οποιοδήποτε καθεστώς.
  3. Οχημάτων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ).
  4. Οχημάτων, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.
  5. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.
  6. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ (όπως προβλέπεται στο ΠΔ 74/2008).
  7. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
  8. Οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

(Μ-ΤΑΟ04)