Μ-ΤΑΟ02 - Επέκταση εντός Α - Β

Μ-ΤΑΟ02 – Επέκταση εντός των κατηγοριών ΑΜ,Α1,Α2,Α,Β,ΒΕ

Επεκταση εντος των κατηγοριων ΑΜ, Α1, Α2, Α και Β, ΒΕ (Μ-ΤΑΟ02)

Αίτηση για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ

(Μ-ΤΑΟ02)