Μ-ΤΑΟ01 - Αρχική Χορήγηση

Μ-ΤΑΟ01 – Αρχική Χορήγηση ΑΜ,Α1,Α2,Α ΚΑΙ Β

Αρχικη Χορηγηση ΑΜ, Α1, Α2, Α και Β – (Μ-ΤΑΟ01)

Αίτηση για την Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης Μοτοσυκλέτας ή Αυτοκινήτου κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α ή Β

(Μ-ΤΑΟ01)