Δίπλωμα Οδήγησης Φορτηγού (κατηγορίας C1, C)

Επαγγελματικό δίπλωμα Φορτηγού :

Το επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης φορτηγού μπορείτε να το αποκτήσετε εφόσον έχετε κλείσει το 18º έτος της ηλικίας σας. Βέβαια για να αποκτήσετε κατευθείαν την C κατηγορία (όπου θα πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας) και όχι την C1 κατηγορία θα πρέπει να αποκτήσετε μαζί και το Αρχικό ΠΕΙ εμπορευμάτων.

1
2
3
Δίπλωμα οδήγησης φορτηγού C+ΠΕΙ
1

την κατηγορία C1

από τα 18

2

την κατηγορία C

από τα 21

3

την κατηγορία C+ΠΕΙ

από τα 18

1
2
Δίπλωμα οδήγησης φορτηγού C+ΠΕΙ
1

κατ. C1

φορτηγά μέχρι 7.500 kg

2

κατ. C

όλα τα φορτηγά

Ανάλογα την ηλικία σου και την κατηγορία που επέλεξες θα οδηγάς:

με την Κατηγορία C1:

Με την κατηγορία C1 έχετε δικαίωμα να οδηγείτε φορτηγά η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και είναι μικρότερη ή ίση των 7.500 kg, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

με την Κατηγορία C:

Με την κατηγορία C μπορείτε να οδηγείτε φορτηγά η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Για να ξεκινήσεις, μαθήματα θεωρητικά & πρακτικά, πρέπει πρώτα να εκδοθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης & Εξέτασης (ΔΕΕ).

Σε σειρά λοιπόν θα πρέπει να :

Για 1ο επαγγελματικό δίπλωμα + ΠΕΙ χρειάζεται να:

 • είσαι κάτοχος ΑΦΜ
 • κατέχεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 • κατέχεις δίπλωμα κατηγορίας Β
 • τυπώσεις 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • περάσεις από Παθολόγο & Οφθαλμίατρο (2 x 10€)
 • να εκδώσεις & πληρώσεις τα εξής παράβολα (από το e-Παράβολο) :
  • 50€ (Επέκταση από την κατ. Β κωδ. 22)
  • 30€ (Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης κωδ. 28)
  • 108,15€ (Επέκταση σε κατηγορία ΒΕ, C1,C,D1,D,CE,DE κωδ. 64)
  • 10€ (Θεωρητική Εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. κωδ. 24)
  • 20€ (Θεωρητική Εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι. κωδ. 26)
  • 20€ (Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. κωδ. 27)

Συνολικό Κόστος Διαδικασίας : 238,15€ + 20€ (γιατροί)

Για επέκταση επαγγελματικού διπλώματος +ΠΕΙ (από λεωφορείο) να

 • είσαι κάτοχος ΑΦΜ
 • τυπώσεις 2 φωτογραφίες για δίπλωμα (4cm x 6cm)
 • κατέχεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 • κατέχεις δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου
 • να εκδώσεις & πληρώσεις τα εξής παράβολα (από το e-Παράβολο) :
  • 30€ (Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης κωδ. 28)
  • 108,15€ (Επέκταση σε κατηγορία ΒΕ, C1,C,D1,D,CE,DE κωδ. 64)
  • 10€ (Θεωρητική Εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. κωδ. 24)
  • 20€ (Θεωρητική Εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι. κωδ. 26)
  • 20€ (Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. κωδ. 27)
 • συμπληρώσεις την Ειδική Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος
 • συμπληρώσεις την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Υ.Μ.Ε.

Συνολικό Κόστος Διαδικασίας :188,15€

1
2
Δίπλωμα οδήγησης φορτηγού C+ΠΕΙ
1

Με δίπλωμα αυτοκινήτου

 1. Βγάζω φωτογραφίες Χ 4
 2. Έχω ΑΦΜ
 3. Περνάω γιατρούς (Παθολόγο-Οφθαλμίατρο)
 4. Συμπληρώνω τα χαρτιά στη Σχολή
 5. Πληρώνω τα παράβολα

Είμαι έτοιμος

2

Με δίπλωμα Λεωφορείου

 1. Βγάζω φωτογραφίες Χ 2
 2. Έχω ΑΦΜ
 3. Συμπληρώνω τα χαρτιά στη Σχολή
 4. Πληρώνω τα παράβολα

Είμαι έτοιμος

1
2
Δίπλωμα οδήγησης φορτηγού C+ΠΕΙ
1

1ο επαγγελματικό δίπλωμα:

 • 15 ώρες Θεωρίας
 • 15 ώρες  Πρακτικής
 • Δίνω 2 Θεωρητικές & 1 Πρακτική Εξετάσεις
2

Επέκταση επαγγελματικού διπλώματος:

 • 6 ώρες Θεωρίας
 • 6 ώρες  Πρακτικής
 • Δίνω 2 Θεωρητικές & 1 Πρακτική Εξετάσεις

Είστε έτοιμος να ξεκινήσετε.

Βάση νόμου οφείλεται να πραγματοποιήσετε πριν τις εξετάσεις οδήγησης ορισμένα μαθήματα Θεωρητικά και Πρακτικά.

για 1ο επαγγελματικό δίπλωμα φορτηγού:

Θεωρητική Εκπαίδευση
Οφείλεται να παρακολουθήσετε στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών) 15 ώρες θεωρίας για να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχία σας στις θεωρητικές εξετάσεις (σήματα οδήγησης).

Πρακτική Εκπαίδευση
Οφείλεται να πραγματοποιήσετε 15 ώρες πρακτικής* οδήγησης σε εκπαιδευτικό φορτηγό . Μέσα σ’ αυτές τις ώρες εκπαίδευσης θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού του φορτηγού, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και τις διαδικασίες ελιγμών έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

για επέκταση επαγγελμτικού διπλώματος από λεωφορείο:

Θεωρητική Εκπαίδευση
Οφείλεται να παρακολουθήσετε στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών) 6 ώρες θεωρίας για να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχία σας στις θεωρητικές εξετάσεις φορτηγού (σήματα οδήγησης).

 

Πρακτική Εκπαίδευση
Οφείλεται να πραγματοποιήσετε 6 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτικό φορτηγό . Μέσα σ’ αυτές τις ώρες εκπαίδευσης θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού του φορτηγού, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και τις διαδικασίες ελιγμών έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης φορτηγού.

Αγόρασε το τώρα

(κλικ για επιστροφή)

το e-Shop μας θα ειναι συντομα διαθεσιμο

 • Εγγραφείτε
Έχασες τον κωδικό σου? Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.