Δίπλωμα Οδήγησης Μοτοσυκλέτας (κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α)

Ανάλογα την κατηγορία που θα επιλέξεις :

Το δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας έχει (από 19/1/2013 με την εφαρμογή του νέου τύπου διπλώματος, ενιαίου για όλη την Ε.Ε.) 4 κατηγορίες:

 • Κατηγορία ΑΜ από  16 χρονών  (μόνο με την υπογραφή κηδεμόνα).
 • Κατηγορία Α1 από 18 χρονών
 • Κατηγορία Α2 από 20 χρονών
 • Κατηγορία Α από 24 χρονών  ή μετά από 2 χρόνια κατοχής της Α2
1
2
3
4
1

κατηγορία ΑΜ

από τα 16

2

κατηγορία Α1

από τα 18

3

κατηγορία Α2

 από τα 20

4

κατηγορία Α

από τα 24

1
2
3
4
1

ΑΜ

μοτοποδήλατα μέχρι 50cm³

2

Α1

μηχανές μέχρι 125cm³

3

Α2

μοτοσυκλέτες μέχρι 35 kW > από 0,2 kW/kg

4

Α

όλες τις μοτοσυκλέτες

Ανάλογα την ηλικία σου και την κατηγορία που επέλεξες θα οδηγάς:

με την Κατηγορία AΜ :

Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα (μέχρι 50 cm³)

με την Κατηγορία A1 :

 • Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm³, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW

με την Κατηγορία A2 :

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

με την Κατηγορία A :

 • Μοτοσικλέτες (οποιουδήποτε κυβισμού)
 • Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW

Για να ξεκινήσεις, μαθήματα θεωρητικά & πρακτικά, πρέπει πρώτα να εκδοθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης & Εξέτασης (ΔΕΕ).

Σε σειρά λοιπόν θα πρέπει να :

Για 1ο δίπλωμα χρειάζεται να:

 • είσαι κάτοχος ΑΦΜ
 • κατέχεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 • τυπώσεις 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm)
 • περάσεις από Παθολόγο & Οφθαλμίατρο (2 x 10€)
 • να εκδώσεις & πληρώσει τα εξής παράβολα (από το e-Παράβολο) :
  • 50€ (Αρχική χορήγηση κατηγορίας κωδ. 21)
  • 30€ (Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης κωδ. 28)
  • 18€ (Αρχική Χορήγηση κατηγορίας κωδ. 61)
  • 10€ (Θεωρητική Εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. κωδ. 24)
  • 10€ (Δοκιμασία Προσόντων και συμπεριφοράς κωδ. 25)

Συνολικό Κόστος Διαδικασίας : 118€ + 20€ (γιατροί)

Για επέκταση διπλώματος από Μοτοσυκλέτας να:

 • είσαι κάτοχος ΑΦΜ
 • τυπώσεις 2 φωτογραφίες για δίπλωμα (4cm x 6cm)
 • κατέχεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 • κατέχεις δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας
 • να εκδώσεις & πληρώσεις τα εξής παράβολα (από το e-Παράβολο) :
  • 30€ (Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης κωδ. 28)
  • 27,02€ (Επέκταση σε κατηγορία κωδ. 62)
  • 10€ (Δοκιμασία Προσόντων και συμπεριφοράς κωδ. 25)
 • συμπληρώσεις την Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος
 • συμπληρώσεις την Αίτηση Επέκτασης κατηγοριών (Μ-ΤΑΟ02) του Υ.Μ.Ε.

Συνολικό Κόστος Διαδικασίας : 67,02€

Για επέκταση διπλώματος από Αυτοκινήτου να:

 • είσαι κάτοχος ΑΦΜ
 • τυπώσεις 2 φωτογραφίες για δίπλωμα (4cm x 6cm)
 • κατέχεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 • κατέχεις δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • να εκδώσεις & πληρώσει τα εξής παράβολα (από το e-Παράβολο) :
  • 30€ (Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης κωδ. 28)
  • 27,02€ (Επέκταση σε κατηγορία κωδ. 62)
  • 10€ (Θεωρητική Εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. κωδ. 24)
  • 10€ (Δοκιμασία Προσόντων και συμπεριφοράς κωδ. 25)
 • συμπληρώσεις την Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος
 • συμπληρώσεις την Αίτηση Επέκτασης κατηγοριών (Μ-ΤΑΟ02) του Υ.Μ.Ε.

Συνολικό Κόστος Διαδικασίας : 77,02€

1
2
3
1

Να εκδοθεί η Κάρτα σου (ΔΕΕ)

2

Για 1º  Δίπλωμα

 1. Βγάζω φωτογραφίες
 2. Έχω ΑΦΜ
 3. Περνάω γιατρούς (Παθολόγο-Οφθαλμίατρο)
 4. Συμπληρώνω τα χαρτιά στη Σχολή
 5. Πληρώνω τα παράβολα

Είμαι έτοιμος

3

Επέκταση από Μοτό ή Αυτοκινήτου

 1. Βγάζω φωτογραφίες
 2. Έχω ΑΦΜ
 3. Συμπληρώνω τα χαρτιά στη Σχολή
 4. Πληρώνω τα παράβολα

Είμαι έτοιμος

1
2
3
1

για 1º δίπλωμα:

 • 31 ώρες Θεωρίας
 • 14 ώρες  Πρακτικής
 • Δίνω Θεωρητικές & Πρακτικές Εξετάσεις
2

Επέκταση από Μοτό:

 • 6 ώρες  Πρακτικής
 • Δίνω μόνο Πρακτικές Εξετάσεις
3

Επέκταση από Αυτοκίνητο:

 • 11 ώρες Θεωρίας
 • 12 ώρες  Πρακτικής
 • Δίνω Θεωρητικές & Πρακτικές Εξετάσεις

Είστε έτοιμος να ξεκινήσετε.

Βάση νόμου οφείλεται να πραγματοποιήσετε πριν τις εξετάσεις οδήγησης ορισμένα μαθήματα Θεωρητικά και Πρακτικά.

για 1ο δίπλωμα :

Θεωρητική Εκπαίδευση
Οφείλεται να παρακολουθήσετε στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών) 31 ώρες θεωρίας* για να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχία σας στις θεωρητικές εξετάσεις (σήματα οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας).

Πρακτική Εκπαίδευση
Οφείλεται να πραγματοποιήσετε 14 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα (είτε με αυτόματο για ΑΜ ή Α1,  είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων). Μέσα σ’ αυτές τις ώρες εκπαίδευσης θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού της μοτοσυκλέτας, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και τις διαδικασίες ελιγμών μέσα στη πίστα έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

 

οι 31 ωρες περιλαμβανουν υποχρεωτικά και τις 20 ωρες θεωριας του αυτοκινητου.

για επέκταση διπλώματος από μοτοσυκλέτα:

Θεωρητική Εκπαίδευση
Δεν υποχρεούστε σε θεωρητική εκπαίδευση, ούτε και σε θεωρητικές εξετάσεις.

Πρακτική Εκπαίδευση
Οφείλεται να πραγματοποιήσετε 6 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα (είτε με αυτόματο  Α1 μόνο,  είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων). Μέσα σ’ αυτές τις ώρες εκπαίδευσης θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού της μοτοσυκλέτας, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και τις διαδικασίες ελιγμών μέσα στη πίστα έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

για επέκταση διπλώματος από αυτοκίνητο:

Θεωρητική Εκπαίδευση
Οφείλεται να παρακολουθήσετε στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών) 11 ώρες θεωρίας για να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχία σας στις θεωρητικές εξετάσεις (σήματα οδήγησης μοτοσυκλέτας).

Πρακτική Εκπαίδευση
Οφείλεται να πραγματοποιήσετε 12 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα (είτε με αυτόματο για ΑΜ ή Α1,  είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων). Μέσα σ’ αυτές τις ώρες εκπαίδευσης θα αποκτήσετε την άνεση του χειρισμού της μοτοσυκλέτας, την γνώση και εφαρμογή του ΚΟΚ, την οικονομική οδήγηση και τις διαδικασίες ελιγμών μέσα στη πίστα έτσι ώστε να περάσετε εύκολα τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

Αγόρασε το τώρα

(κλικ για επιστροφή)

το e-Shop μας θα ειναι συντομα διαθεσιμο

 • Εγγραφείτε
Έχασες τον κωδικό σου? Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.