ΠΕΙ Αρχικης Επιμορφωσης

ΠΕΙ Αρχικής Επιμόρφωσης χρειάζεται :

να αποκτήσει ο υποψήφιος επαγγελματίας οδηγός  φορτηγού ή λεωφορείου μαζί με τις διαδικασίες της κατηγορίας διπλώματος που επιθυμεί  ή

όσοι απόκτησαν (χωρίς το ΠΕΙ)  :

 • Από 10 Σεπτεμβρίου του 2009 και μετά δίπλωμα οδήγησης των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε.
 • Από 10 Σεπτεμβρίου του 2008 και μετά δίπλωμα οδήγησης των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, οι επαγγελματίες οδηγοί για να  εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95.

1
2
ΠΕΙ Αρχικής Επιμόρφωσης
1

C1, C1+E, C, C+E

από 10/9/2009 και μετά

2

D1, D1+E, D, D+E

από 10-9-2008 και μετά

1
ΠΕΙ Αρχικής Επιμόρφωσης
1

Μόνο με Εξετάσεις

Θεωρητικές και Πρακτικές

Για να αποκτήσεις το ΠΕΙ Αρχικής Επιμόρφωσης  πρέπει να δώσεις Θεωρητικές και Πρακτικές εξετάσεις :

Αν δεν έχεις δίπλωμα φορτηγού ή λεωφορείου :

 • Για Δίπλωμα οδήγησης Φορτηγού (κατηγορίες C1 ή C) δες εδώ
 • Για Δίπλωμα οδήγησης Λεωφορείου (κατηγορίες D1 ή D) δες εδώ

Εάν έχεις ήδη το δίπλωμα οδήγησης:

Θα χρειαστεί να εκδοθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης & Εξέτασης (ΔΕΕ), σε σειρά λοιπόν θα πρέπει να:

 • είσαι κάτοχος ΑΦΜ
 • τυπώσεις 2 φωτογραφίες για δίπλωμα (4cm x 6cm)
 • κατέχεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας (σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες)
 • κατέχεις δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου ή φορτηγού
 • να εκδώσεις & πληρώσεις τα εξής παράβολα (από το e-Παράβολο) :
  • 30€ (Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης κωδ. 28)
  • 20€ (Θεωρητική Εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι. κωδ. 26)
  • 20€ (Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. κωδ. 27)
 • συμπληρώσεις την Ειδική Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος
 • συμπληρώσεις την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Υ.Μ.Ε.

Συνολικό Κόστος Διαδικασίας :70€

Σε τι θα εξεταστω;

(κλικ για επιστροφή)

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης απαιτείται η εξέταση του οδηγού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η οποία προγραμματίζεται και πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Θεωρητική Εξέταση:

Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. και περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις σε χρονική διάρκεια 150 λεπτών και 2 μελέτες περιπτώσεων στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων. Η διάρκεια εξέτασης για την 2η δοκιμασία είναι 90 λεπτά.

Πρακτική Εξέταση:

Η πρακτική εξέταση αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών.

: 2ώρες

1
2
ΠΕΙ Αρχικής Επιμόρφωσης
1

Για Φορτηγά

ΠΕΙ Μεταφοράς Εμπορευμάτων

2

Για Λεωφορεία

ΠΕΙ Μεταφοράς Επιβατών

Ειμαι παλιος οδηγος θελω ΠΕΙ;

(κλικ για επιστροφή)

1
2
ΠΕΙ Αρχικής Επιμόρφωσης
1

Νέος Οδηγός;

Αρχικό ΠΕΙ (Εξετάσεις Θεωρητικές & Πρακτικές)

2

Παλιός Οδηγός;

Περιοδικό ΠΕΙ (Παρακολούθηση Σεμιναρίου)

Σύμφωνα πάντα με το Π.Δ. 74 και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την «Δια Βίου Εκπαίδευση του Επαγγελματία» ανάλογα με το αν πρόκειται για νέο οδηγό (για κάποιον δηλαδή που αποκτά σήμερα το Δίπλωμα Οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας) ή για παλιό (εν ενεργεία οδηγό) το Π.Ε.Ι. διακρίνεται στο :

Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης (για νέους οδηγούς) :

Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης

Αποκτάται ύστερα από επιτυχία στις επιπλέον (του Διπλώματος Οδήγησης) Θεωρητικές και Πρακτικές Εξετάσεις και υποχρεούνται να το κατέχουν όσοι απόκτησαν ή θα αποκτήσουν :

 • Από 10 Σεπτεμβρίου του 2009 και μετά δίπλωμα οδήγησης των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε.
 • Από 10 Σεπτεμβρίου του 2008 και μετά δίπλωμα οδήγησης των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε.

H απόκτηση του αρχικού Π.Ε.Ι.  δεν έχει υποχρεωτική εκπαίδευση (ούτε θεωρητική, ούτε πρακτική), έχει όμως Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση επιπλέον των εξετάσεων για την κατηγορία οδήγησης.

Π.Ε.Ι. Περιοδικής Κατάρτισης (εν ενεργεία οδηγούς) :

Π.Ε.Ι. Περιοδικής Κατάρτισης

Αποκτάται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση 35 ωρών Θεωρητικής Εκπαίδευσης (χωρίς Εξετάσεις) ή 42 ωρών (για Εμπορευμάτων και Επιβατών μαζί) στη σχολή ΠΕΙ και υποχρεούνται να το κατέχουν οι οδηγοί :

 • α) των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2009.
 • β) των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2008.

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας Περιοδικής κατάρτισης (είτε μεταφοράς εμπορευμάτων, είτε μεταφοράς επιβατών) θα πρέπει να παρακολουθήσετε 35 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης στη σχολή ΠΕΙ και να αποκτήσετε τη Βεβαίωση Παρακολούθησης την οποία πρέπει να καταθέσετε στη Περιφέρεια του τόπου διαμονής σας.

Αγορασε το τωρα

(κλικ για επιστροφή)

το e-Shop μας θα ειναι συντομα διαθεσιμο

 • Εγγραφείτε
Έχασες τον κωδικό σου? Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.