Πρόσκληση σε Τακτική Γ.Σ. των μετόχων στις 14-06-2019

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 26 Αργυρούπολη Αττικής, γραφεία της εταιρείας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση και τα ενημερωθείτε για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.