Προσκληση σε Γ.Σ. των μετοχων 22/09/2012

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει την 22 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 09:00, στην έδρα της εταιρείας, στην Αργυρούπολη, οδός Βουλιαγμένης 26.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση και τα ενημερωθείτε για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.