Προσκληση σε Γ.Σ. των μετοχων 10/09/2020

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στην έδρα της εταιρείας, στην Αργυρούπολη, οδός Βουλιαγμένης 26.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση και τα ενημερωθείτε για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.