Προσκληση σε Γ.Σ. των μετοχων 18/09/2022

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει την 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:30, στην έδρα της εταιρείας, στην Αργυρούπολη, οδός Βουλιαγμένης 26.

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση και τα ενημερωθείτε για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.