Δημοσιεύσεις

    Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις δημοσιεύσεις της εταιρείας Πρότυπο Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής Α.Ε. που αφορούν Προσκλήσεις σε Γενική Συνέλευση, Ισολογισμούς, Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση

Πρόσκληση σε τακτική Γ.Σ. των μετόχων για τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ...

Ημερομηνία ανάρτησης 20/08/2015

Πρόσκληση

Πρόσκληση σε έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων για τις 28 Μαΐου 2015. Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ...

Ημερομηνία ανάρτησης 04/05/2015

Δημοσίευση Ισολογισμού

Η Πρότυπο Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής Α.Ε. δημοσιεύει τον Ισολογισμό της χρήσης 2013. Διαβάστε τη δημοσιεύση εδώ...

Ημερομηνία ανάρτησης 2/6/2014

Πρόσκληση

Πρόσκληση σε τακτική Γ.Σ. των μετόχων για τις 23 Ιουνίου 2014. Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ...

Ημερομηνία ανάρτησης 25/5/2014

Δημοσίευση Ισολογισμού

Η Πρότυπο Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής Α.Ε. δημοσιεύει τον Ισολογισμό της χρήσης 2012. Διαβάστε τη δημοσιεύση εδώ...

Ημερομηνία ανάρτησης 20/5/2013

Πρόσκληση

Πρόσκληση σε τακτική Γ.Σ. των μετόχων για τις 15 Ιουνίου 2013. Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ...

Ημερομηνία ανάρτησης 14/5/2013

Πρόσκληση

Πρόσκληση σε έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων για τις 17 Μαΐου 2013. Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ...

Ημερομηνία ανάρτησης 23/4/2013

Πρόσκληση

Πρόσκληση σε Γ.Σ. των μετόχων για τις 22 Σεπτεμβρίου 2012. Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ...

Ημερομηνία ανάρτησης 30/8/2012

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: Πρότυπο Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής Α.Ε.
Αρ.ΜΑΕ : 45470/01ΝΤ/Β/00/61 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 121566299000
Υπ.Γ.Ε.ΜΗ: ΕΕΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ. : 099355499
Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Πειραιά
Έδρα : Λεωφ. Βουλιαγμένης 26 Αργυρούπολη