Δίπλωμα Μηχανής
Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας
(ΑΜ, Α1, Α2, Α κατηγορία)


Αποκτήστε δίπλωμα μοτοσυκλέτας για όλες τις κατηγορίες (αυτόματο, σειριακό). Η τιμή είναι τελική και αφορά υποψήφιους οδηγούς που κατέχουν δίπλωμα αυτοκινήτου και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας (11 Θεωρητικά, 14 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα ΔΟΥ και Εθνικής Τράπεζας.
στη Σχολή
από

310€
στo Internet
?€

Αγόρασε το
Δίπλωμα Αυτοκινήτου
Δίπλωμα Αυτοκινήτου
(Β κατηγορία)


Αποκτήστε δίπλωμα αυτοκινήτου (ερασιτεχνικό) με συμβατικό κιβώτιο ταχυτήτων ή αυτόματο. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα σας (21 Θεωρητικά, 25 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα ΔΟΥ και Εθνικής Τράπεζας.
στη Σχολή
750€
στo Internet
?€

Αγόρασε το
Δίπλωμα Φορτηγού
Δίπλωμα Φορτηγού
(C1, C κατηγορία και ΠΕΙ)


Αποκτήστε δίπλωμα φορτηγού (C1, C κατηγορίας) και αποκτήστε το Αρχικό ΠΕΙ δωρεάν. Η τιμή απευθύνεται σε κατόχους ερασιτεχνικού διπλώματος και περιλαμβάνει όλα σας τα έξοδα (15 Θεωρητικά, 15 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα ΔΟΥ και Εθνικής Τράπεζας.
στη Σχολή
600€
στo Internet
?€

Αγόρασε το
Δίπλωμα Λεωφορείου
Δίπλωμα Λεωφορείου
(D1, D κατηγορία και ΠΕΙ)


Αποκτήστε δίπλωμα λεωφορείου D1, D κατηγορίας) και αποκτήστε το Αρχικό ΠΕΙ επιβατών Δωρεάν. Η τιμή απευθύνεται σε κατόχους ερασιτεχνικού διπλώματος και περιλαμβάνει όλα σας τα έξοδα (15 Θεωρητικά, 15 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα ΔΟΥ και Εθνικής Τράπεζας.
στη Σχολή
600€
στo Internet
?€

Αγόρασε το
Δίπλωμα Νταλίκας
Δίπλωμα Νταλικάς
(C+Ε ή D+Ε κατηγορία)


Αποκτήστε δίπλωμα νταλίκας (C+Ε ή D+Ε κατηγορίας). Η τιμή απευθύνεται σε κατόχους διπλώματος C ή D κατηγορίας και περιλαμβάνει όλα σας τα έξοδα (8 Πρακτικά μαθήματα και Εξέταστρα) εκτός από τα παράβολλα ΔΟΥ και Εθνικής Τράπεζας.
στη Σχολή
310€
στo Internet
?€

Αγόρασε το
Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης Εμπορευματων
Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης Εμπορευματων (C κατηγορία)


Αποκτήστε Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης Μεταφοράς Εμπορευμάτων (για C κατηγορία). Η τιμή απευθύνεται σε κατόχους διπλώματος κατηγορίας C από 9/9/2009 και μετά και περιλαμβάνει όλα σας τα έξοδα (Εξέταστρα) εκτός τα παράβολλα ΔΟΥ και Εθνικής Τράπεζας. Η αγορά από το Intenet περιλαμβάνει και 2 ώρες πρακτικού μαθήματος δωρεάν.
στη Σχολή και
στo Internet
200€

Αγόρασε το
Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης Επιβατών
Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης Επιβατών (D κατηγορία)


Αποκτήστε Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης Μεταφοράς Επιβατών (για D κατηγορία). Η τιμή απευθύνεται σε κατόχους διπλώματος κατηγορίας D από 9/9/2008 και μετά και περιλαμβάνει όλα σας τα έξοδα (Εξέταστρα) εκτός τα παράβολλα ΔΟΥ και Εθνικής Τράπεζας. Η αγορά από το Intenet περιλαμβάνει και 2 ώρες πρακτικού μαθήματος δωρεάν.
στη Σχολή και
στo Internet
200€

Αγόρασε το
Πιστοποιητικό ADR Π5
ADR Βασική και Βυτία (Π5)


Αποκτήστε πιστοποιητικό ADR (Π5). Η τιμή απευθύνεται σε αυτούς που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό μεταφοράς επικίνδυνων υλικών με Βυτία και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα (30 ώρες θεωρίας και 1 ώρα Πρακτική εκπαίδευση) εκτός από τα παράβολα συμμετοχής στην εξέταση (14,67€) και παραλαβής του πιστοποιητικού (29,50€).
στη Σχολή και
στo Internet
240€

Αγόρασε το